SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadne prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Usmernenie ohľadne prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport.
Prečítajte si nižšie jeho kompletné znenie.