SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Aktuálne informácie FIG o športových podujatiach a činnosti 

15.5.2020 absolvovala exekutíva FIG videokonferenciu na tému pandémie ochorenia COVID-19 a jeho dopadu na gymnastické podujatia. Prečítajte si hlavné rozhodnutia.

👉Juniorské majstrovstvá sveta v modernej aj športovej gymnastike budú v roku 2021 vynechané. Druhá edícia týchto podujatí je naplánovaná až na rok 2023.


👉Vzhľadom k jednoročnému posunu OH v Tokiu, exekutíva FIG schválila zmenu v programe náčinia modernej gymnastiky. Náčinie pre seniorské spoločné skladby bude v roku 2021 rovnaké ako v 2020. https://www.gymnastics.sport/…/d…/RG_Apparatus_Programme.pdf


👉EC odsúhlasila nevyhnutné zmeny v pravidlách viacboja série svetových pohárov v športovej gymnastike vzhľadom k posunutým podujatiam v Stuttgarte (GER), Birminghame (GBR) and Tokiu (JPN). EC odsúhlasila zmeny pravidiel pre sériu Apparatus World Cup-ov v športovej gymnastike v rokoch 2021-2024.


👉Nakoľko mnohé Akadémie FIG levelu 3 boli zrušené, EC sa rozhodla predbežne akceptovať kandidátov na pozíciu do technickej komisii FIG aj spomedzi tých, ktorí sa do nezúčastnili na vzdelávaní levelu 3 a to do 20.5.2020. Avšak, vysielajúca federácia musí potvrdiť účasť kandidáta na vzdelávaní levelu 3 do určitého dátumu. Táto téma bude diskutovaná a schvaľovaná na Kongrese FIG.


👉EC opäť nadiaľku diskutovala možnosti usporiadania 83. kongresu a volieb, ktoré sú v pláne v októbri 2020. EC bude posudzovať niekoľko možných riešení, aby 15.6.2020 vyhlásili finálne rozhodnutie. Medzičasom, deadline na zasielanie žiadostí kandidátov a predbežná registrácia zostávajú do 20.5.2020.


👉Aktuálnou stratégiou FIG je modernizácia vzdelávacích programov. EC prijala rozhodnutie investovať do vývoja e-learningovej platformy. Tento projekt pomôže integrovať rôzne obsahy a nástroje do jedného systému a tým zjednoduší prístup k vzdelávaniu. Rovnako odľahčí finančné náklady na organizáciu a na účasť na akadémiách a iných vzdelávacích kurzoch, a tým prispeje k rastúcemu záujmu o tieto programy. Implementovanie prvej fázy projektu je očakávané už v roku 2021.


👉FIG založí špeciálny fond určený na podporu športovcov a národných federácií, ktorí boli zasiahnutí pandémiou ochorenia COVID-19, a ktorí znášajú ekonomické dôsledky tejto krízy. FIG Foundation for Solidarity (nadácia pre solidaritu) bude spravovať vyčlenených celkovo 400 000 CHF. Proces žiadosti o grant a kritériá rozdeľovania financií budú definované a komunikované čoskoro. Cieľom je poskytnúť pomoc bez zbytočných zdržaní tým, ktorí ju potrebujú najviac. Navyše, všetky členské krajiny FIG budú oslobodené od platenia ročného členského poplatku za rok 2020 - čo pre FIG predstavuje sumu 120 000 CHF.