SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Valné zhromaždenie SGF sa v tomto roku uskutoční per rollam

Pandémia Corona vírusu zasiahla aj do konania najvyššieho orgánu SGF - Valného zhromaždenia. Pôvodne plánované Valné zhromaždenie sa malo konať  28.3.2020 v Bratislave, neskôr bolo preložené na 20. júna. Vzhľadom k pretrvávajúcim opatreniam sa nakonie Valné zhromaždenie uskutoční per rollam - písomným hlasovaním.

Dnes boli klubom doručené všetky podklady k hlasovaniu, ktoré zverejňujeme aj nižšie. Kluby majú čas na štúdium materiálov do 15.6.2020. Od 15.-24.6.2020 majú štatutárni zástupocovia klubov čas na zaslanie svojho hlasovania na adresu SGF poštou, prípadne emailom na adresu: gymnastics@sgf.sk.