SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Športový odborníci SGF medzi ocenenými

Projekt nadácie SOŠV na podporu športových odborníkov "Dáme to!" oslovil aj našich trénerov. Tí napriek náročnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu hľadali cestu, ako pomáhať tým, ktorí si svoj život bez športu a aktívneho pohybu nevedia predstaviť. Za modernú gymnastiku GRATULUJEME oceneným Anne Nesterovej a Katke Vicovej, za športový aerobik Anite Lamošovej a za športovú gymnastiku Dagmar Strmenskej! 

Anna Nesterova

O práci s mládežou

Dagmara Strmenská

Nácvik stojky na rukách

Anita Lamošová

Tréning pre športový aerobik

Katka Vicova

Tréning aktívnej flexibility v modernej gymnastike