SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Školenie trénerov I.KS  - všeobecná časť

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v dňoch  04 – 05. 07. 2020  školenie trénerov I. KS  pre všetky špecializácie.

V prípade záujmu je potrebné sa elektronicky prihlásiť na:


https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/