SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Ako SGF oslavovala medzinárodný deň stojok

Medzinárodný deň stojok (27.6.2020) už nebolo nutné tráviť výlučne vo svojich domovoch a preto sme všetkých gymnastov aj negymnastov, trénerov aj netrénerov VYZÝVALI k oslave tohto dňa NAJKREATÍVNEJŠOU STOJKOU! Gratulujeme víťazke Dagmare Švajlenkovej Repovej a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili!