SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Antidopingová výchova pre mládež aj rodičov

Slovenská gymnastická federácia a Slovenská antidopingová agentúra v poslednom období zintenzívnili svoju činnosť a spoluprácu v šírení osvety a boja proti dopingu. Naši športovci sa pravidelne zúčastňujú webinárov organizovaných ADA, odborníci z antidopingu prednášajú na seminároch SGF. 

Boj proti dopingu je súčasťou Fair Play a zdravým športovým rastom každého športovca. Oboznámenie sa s touto problematikou  je dôležité už v mládežníckych kategóriách, kde majú rodičia významný vplyv. 

V prílohe Vám ponúkame 2 nové príručky, ktoré spracovala Slovenská antidopingová agentúra a sú venované mládeži a rodičom.