SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Webinár Antidopingovej agentúry SR

Slovenská gymnastická federácia v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR zorganizovala v pondelok, 29.júna 2020 prvé oficiálne on-line vzdelávanie  pre našich členov na tému Úvod do problematiky antidopingu.
Webinár bol určený najmä pre nižšie vekové kategórie športovcov, ktoré často nedokážu rozoznať potencionálnu hrozbu a nástrahy dopingu. 

Nás teší, že naši mladí športovci sa k problematike antidopingu stavajú veľmi zodpovedne, o čom svedčí aktívna a vysoká účasť športovcov, ale aj ich rodičov a trénerov na tomto webinári. Celkový počet zúčastnených bol 90 !


Sme radi že SADA nám ponúkla takúto formu vzdelávania pre mladšie ročníky, ktoré nemajú potrebné vedomosti v tejto oblasti a pre ktorých informovanosť o dopingu je zároveň veľmi dôležitá. Prednáška bola prezentovaná veľmi zaujímavou formou odborným pracovníkom Antidopingovej agentúry Ing. Tomášom Pagáčom. Účastníci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií ako napríklad: čo je to doping, ako to je so zakázanými látkami, kto môže byť testovaný, aký postih môže mať športovec pri pozitívnom výsledku testovania, ako si overiť zakázanú látku, čo sú to terapeutické výnimky, ale aj množstvo iných zaujímavých informácií.


Záver prednášky patril krátkemu testu  z prednášanej témy, účastníci mali odpovedať na 15 otázok, ktoré sa priebežne  vyhodnotili . Test absolvovala väčšina zúčastnených. Takmer všetky odpovede boli správne, čo svedčí o aktívnej účasti našich mladých športovcov na tomto webinári.


Za profesionálnu a veľmi zaujímavú prednášku by sme radi poďakovali Antidopingovej agentúre SR a prednášateľovi Ing. Tomášovi Pagáčovi. Nakoľko forma prednášky, ale aj cieľová skupina bola nová, nevedeli sme predpokladať aký bude záujem a ako budú naši športovci na danú problematiku reagovať. Ale výsledok nás všetkých milo prekvapil.


Mládež je naša budúcnosť a vzdelávanie najlepšia prevencia !