SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Reprezentačné sústredenie AG1 - Starších žiačok v športovom aerobiku, 07. - 12.08. 2020, Tatranské Matliare

V dňoch 07. - 12.08. 2020 sa konalo letné sústredenie reprezentačného úseku starších žiačok v športovom aerobiku. Reprezentačného sústredenia sa zúčastnili pozvané pretekárky pod vedením Kariny Danielovej a Petry Tomkovej.

 Cieľom sústredenia bola kontrola a zvyšovanie kondičnej úrovne dievčat pre všeobecné a špeciálne zameranie. Na sústredení boli využívané najmä cvičenia s vlastnou váhou a cvičenia vo dvojici, zamerali sme sa aj na CT všetkých skupín a súťažné choreografie. Pretekárky zvládali záťaž dvojfázových tréningových jednotiek veľmi dobre. Počas sústredenia nedošlo k zraneniu a správanie pretekárok bolo disciplinované. Súčasťou sústredenia bola vysokohorská turistika a teambuilding v lanovom parku. 

         Najbližšie spoločné sústredenie čaká pretekárky od 11. - 13.9. 2020, kde bude cieľom kontrola súťažných zostáv pred druhým súťažným polrokom.