SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Letné reprezentačné sústredenie športových aerobičiek – úsek junioriek a senioriek, 10. - 13. 08. 2020, Malinovo

Konečne spolu
Po dlhej „nútenej“ prestávke spôsobenej epidemiologickou situáciou na Slovensku a vo svete sme veľmi radi privítali možnosť organizovať  v dňoch 10. – 13.8. 2020 letné reprezentačné sústredenie športových aerobičiek – úsek junioriek a senioriek.

V príjemnom prostredí Elfo klubu Malinovo, ktoré má ambíciou stať sa centrom pre modernú gymnastiku, športový aerobik a parkour sa prezentovali všetky nominované pretekárky zo 4 klubov: Anita Lamošová, Alena Učňová, Marcela Brestovká (všetky VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava), Lucia Kanožayová (Inter aerobic Bratislava), Nina Ábelová, Tajana Solárová, Ela Farkašová, Hana Adámeková, Paulína Koprdová (všetky KŠA Nitra), Diana Molnárová (Slávia PU Prešov). Hlavným cieľom trénerky zodpovednej za úsek -  Oľgy Kyselovičovej bola kondičná a technická príprava dievčat, zameraná najmä na cvičebné tvary obťažnosti. Sme radi, že svojou profesionalitou prispela k naplneniu programu aj Ulyna Volkova, pod vedením ktorej sa dievčatá zdokonaľujú v klasickej tanečnej príprave.


Oľga Kyselovičová

Malinovo, 11.8.2020