SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Vladimír Porubčan oslavuje

Významného jubilea sa v týchto dňoch dožíva gymnasta a medzinárodný rozhodca Vladimír Porubčan. Slovenská gymnastická federácia želá oslávencovi k 80. narodeninám veľa zdravia, spokojnosti v osobnom živote ako aj úspechov v jeho celoživotnej vášni, ktorou je astronómia.
VŠETKO NAJLEPŠIE!