SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Sústredenie reprezentačného úseku junioriek a senioriek v Centre Gymnastických Športov Malinovo.

Presne po mesiaci od ostatného reprezentačného sústredenia sa pod vedením Oľgy Kyselovičovej stretol v dňoch 11. – 12.9.  úsek junioriek a senioriek.

Z úseku junioriek sa zúčastnili (Ábelová, Adámeková, Koprdová, Solárová - všetky KŠA Nitra) a  z úseku senioriek (Brestovká Marcela, Lamošová, Učňová - všetky VŠK FTVŠ UK; Kanožayová - Inter aerobic BA) v Centre pre gymnastické športy  - Malinovo.  Svoju neúčasť pre akútne zranenia ospravedlnil Molnárová (Slávia PU Prešov) a Farkašová (KŠA Nitra),  k tímu však na návrh sekcie, ako členka seniorského tria, pribudla Martina Brestovská (VŠK FTVŠ UK Lafranconi BA). Bohatý program sústredenia bol zameraný na kontrolu súťažných zostáv a technickej pripravenosti dievčat.


doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.