SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Školenie trénerov športovej gymnastiky 

Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB B. Bystrica organizuje v termínoch 17. - 18.10. a 24. - 25.10.2020 školenie pre trénerov I. kvalifikačného stupňa - špeciálna časť športová gymnastika.

Viac informácii na juraj.kremnicky@umb.sk (garant špecializácie).   

Link pre elektronickú registráciu https://forms.gle/6npzvidegfFSApCj6