SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Novelizácia zákona o športe upraví aj procesy pri dopingovom porušení

"Tohtoročná jeseň bude pre nás mimoriadne dôležitá. Čaká nás dlho očakávaná novelizácia zákona o športe, ktorá sa vo veľkej miere týka aj porušenia dopingových pravidiel a procesov, ktoré s tým súvisia, ", informuje riaditeľka antidopingovej agentúry SR.  

"Športovci by vďaka zmenám v zákone mali mať na Slovensku silnejšie postavenie, právo na spravodlivý a rýchly proces. Na rozdiel od súčasnosti, v disciplinárnom konaní na prvom a druhom stupni, bude rozhodovať nezávislá komisia odlúčená od zväzov a športových organizácií. Túto zmenu vítame nielen my, ale aj samotné zväzy". 


Viac sa dozviete v top téme ADA SR:

Ďalší zaujímavý článok o budúcnosti dopingových odberov si prečítajte na: