SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Hlasovanie PER ROLLAM 11.09. - 19.09. 2020

Zverejňujeme výsledky hlasovania PER ROLLAM, ktoré sa uskutočnilo v dňoch od 11.09. - 19.09. 2020