SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

DOPLNKY VÝŽIVY - BIELKOVINY - 1. časť

Antidopingová agentúra SR v spolupráci s farmáciou pokračuje vo vzdelávacom programe zameranom na doplnky výživy, ktorého hlavným zámerom je informovať o funkčnosti jednotlivých skupín výživových preparátov z pohľadu vedy a výskumu.
Tentokrát sa zamerali na veľmi zaujímavú tému - BIELKOVINY.
Nižšie nájdete 1. časť článku na túto tému