SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

VIDEO -  „Nosím rúško lebo...”

Ľudia pracujúci v prvej línii robia všetko preto, aby zmiernili následky pandémie. S touto náročnou úlohou im pomáhame aj my. Nosenie rúška je znak rešpektu pred susedmi, rodinou, starými ľuďmi, okoloidúcimi na ulici. Je to prejav úcty k nášmu vlastnému zdraviu. SGF ďakuje všetkým, ktorí toto nariadené dodržujú – je to totiž to najmenej, čo môžeme v tomto náročnom období urobiť....
Prečo nosia rúško účastníci videa už vieme, prečo ho nosíte vy?