SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

K dispozícii najnovšie usmernia pre šport

Prečítajte si Usmernenie MŠVVaŠ SR k vyhláške ÚVZ SR č. 12 /2020 z 29. októbra 2020 v oblasti športu.