SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Sústredenia starších žiačok, junioriek a senioriek v Malinove

Presne po mesiaci od ostatného zrazu sa v dňoch 13.-15.11. 2020 opäť stretol reprezentačný výber športových aerobičiek na spoločnom sústredení v CGŠ Malinovo a 16.- 17.11.2020  pokračovalo sústredenie AG1- starších žiačok.

Hlavným cieľom sústredenia  bola individuálna technická a kondičná príprava. Z celkovo pozvaných 10 junioriek a senioriek svoju účasť potvrdilo 9. Kvôli epidemiologickej situácii a z nej vyplývajúcich opatrení boli dievčatá rozdelené do dvoch skupín. 

Juniorky: 

Nina Ábelová, Hana Adámeková, Ella Farkašová, Tajana Solárová – všetky KŠA Nitra

Seniorky: 

Anita Lamošová, Alena Učňová, Marcela Brestovská, Martina Brestovská – všetky VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava

Lucia Kanožayová – Inter aerobic Bratislava

Do programu sústredenia sa zapojila aj trénerka Uľjana Volkova, ktorá už pravidelne pomáha dievčatám s klasickou tanečnou prípravou.

Z rodinných dôvodov sa trénerke Oľge Kyselovičovej ospravedlnila Diana Molnárová (Slávia PU Prešov).


doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

Predsedníčka sekcie ŠA a zodpovedná trénerka za RÚ


V dňoch 16 - 17.11.2020 sa konalo sústredenie reprezentačného úseku starších žiačok v športovom aerobiku. Reprezentačného sústredenia sa zúčastnili pod vedením Kariny Danielovej a Petry Tomkovej pozvané pretekárky z kategórie AG1 a počet bol doplnený aj pretekárkou reprezentácie AG2 Dianou Molnárovou. Cieľom sústredenia bola kontrola pripravenosti pretekárok. Na sústredení sme sa zamerali na prípravné cvičenia CT, CT všetkých skupín zo súťažných zostáv a prešli sme aj súťažné choreografie v zjednodušenej verzii. Pri pretekárkach, ktoré od novej sezóny prechádzajú do kategórie AG2 sme skúšali aj CT do tejto kategórie, čo zvádli veľmi dobre. Počas sústredenia nedošlo k zraneniu a správanie pretekárok bolo po celý čas disciplinované. 

         Najbližšie spoločné sústredenie je predpokladané v dňoch 11.-12.12.2020, kde bude cieľom kontrola súťažných zostáv pred poslednou súťažou v tomto roku (PF 4.kolo a MSR).                                                        Mgr. Karina Danielová, Mgr. Petra Tomková, PhD.

                                                                  zodpovedné trénerky za úsek  AG1