SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 
Sekretariát SGF bude v dňoch 21.12.2020 až 3.1.2021 zatvorený.
Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa športových úspechov v novom roku.