SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

List prezidenta SGF
Na minulý rok chce väčšina z nás rýchlo zabudnúť. V prvom zo štyroch tohtoročných listov prezidenta sme sa za ním ešte naposledy ohliadli. Prečítajte si, ako hodnotí chaotický rok 2020 prezident SGF Ján Novák a čo očakáva v roku 2021.