SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Presun seminárov

Pre nepriaznivú pandemickú situáciu sme okrem podujatí nútení presunúť na neskôr aj semináre jednotlivých sekcií.

Aktuálne termíny a miesta seminárov v roku 2021

Športová gymnastika muži: 20.-21.3.2021 TRENČÍN

Športová gymnastika ženy: 7.-9.5.2021 DETVA

Parkour: 21.5.2021 MALINOVO

Gymnastika pre všetkých: 28.-30.5.2021 MALINOVO

Moderná gymnastika: 25.-27.6.2021 MALINOVO

Športový aerobik: termín sa doplní neskôr


Gymnastika pre všetkých v prípade, že nebude možné seminár uskutočniť, ďalší náhradný termín už nebude hľadať a seminár sa v roku 2021 neuskutoční.