SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Ladnosť na prvú - januárový súhrn aktivít SGF
S posledným dňom prvého mesiaca tohto roka prichádza aj Ladnosť na prvú, v ktorej sa dozviete všetko dôležité, čo sa na SGF počas januára udialo.