SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Materiály sekcie GpV pre rok 2021

Medzi materiálmi je aj rozdelenie magnézia, ktoré bolo zakúpené z rozpočtu sekcie GpV 2020. Magnézium bolo rozdelené na základe počtu pretekárov v kategórii C v roku 2019.