SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Športový COVID automat

MŠVVaŠ SR predstavuje nový COVID automat pre šport. Vďaka tomu, každý bude vedieť kde, kedy a za akých podmienok môže športovať. COVID automat pre šport nájdete na: www.covidsport.sk