SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Jubilantkám prajeme všetko najlepšie!

Od gymnastiek cez trénerky, rozhodkyne, medzinárodné rozhodkyne až po funkcionárky. Dnes svoje životné jubileum oslavujú dve výnimočné ženy slovenskej modernej gymnastiky. Dámy, Vierka Soláriková Krajčiová a Zora Luhová, SGF praje k Vášmu krásnemu sviatku pevné zdravie a všetko najlepšie!