SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár športovej gymnastiky mužov presunutý

Oznamujeme, že každoročný Seminár trénerov a rozhodcov športovej gymnastiky mužov, ktorý sa má konať 20. - 21.3.2021 v Trenčíne sa vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu presúva na neskorší termín, ktorý Vám včas oznámime.