SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Pomoc amatérskym športovým klubom

Amatérske športové kluby s mládežníckou základňou môžu požiadať o štátny finančný príspevok na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19. Fond na podporu športu už vyhlásil novú výzvu. Viac sa dočítate v článku Slovenského olympijského a športového výboru.