SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Valné zhromaždenie SGF

Na základe pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku SGF nemôže žiaľ organizovať Valné zhromaždenie SGF, plánované na deň 10.4.2021 obvyklým prezenčným spôsobom.
Sekretariát SGF a Výkonný výbor SGF pripravujú všetky materiály potrebné k hlasovaniu Per rollam o všetkých otázkach v zmysle stanov SGF v najbližších týždňoch.