SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Pohyb by mal byť súčasťou života každého z nás

Slovenský olympijský a športový výbor zverejnil pri príležitosti Medzinárodného dňa žien rozhovor s Oľgou Kyselovičovou. Predsedníčka sekcie športového aerobiku a reprezentačná trénerka zasvätila športu celý život.

fotografia: SOŠV