SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Organizovanie hromadných podujatí

Je možné usporiadať aj hromadné podujatie športovej povahy, ktoré musí byť ohlásené minimálne 48 hodín pred začiatkom na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a jeho účastníci musia mať negatívne testy na COVID-19 nie staršie ako 12 hodín.

Viac informácií sa dozviete v priloženom súbore a tiež na nasledujúcich webových stránkach: