SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Prípravy na EYOF 2022

V Banskej Bystrici sa včera uskutočnila pracovná obhliadka športoviska za účelom prípravy gymnastických súťaží. Za SGF boli v Banskej Bystrici prítomní generálna sekretárka Monika Šišková a predseda sekcie športovej gymnastiky žien Stanislav Kútik.
Do Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 ostáva 487 dní.