SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Nábor trénerov

Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport, realizuje pilotný projekt v programe „Tréneri v škole“ , ktorý je podporený MŠVVaŠ SR a  finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

V prípade záujmu sa prihláste na uvedenú adresu v prílohe.