SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Vzdelávanie SADA v oblasti výživových doplnkov

V zmysle Zákona o športe všetky uznané národné športové zväzy majú povinnosť svojim členom poskytovať vzdelávanie v oblasti antidopingu. Jedným zo spôsobov ako vzdelávať  je aj zverejňovanie informačných materiálov Slovenskej antidopingovej agentúry. 
Nižšie predkladáme odkazy na všetky dôležité články ohľadne doplnkov výživy.
Doporučujeme týmto  zaujímavým článkom venovať pozornosť !