SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Slovenská gymnastická federácia má vlastnú „bublinu“

Na odporučenie MŠVVaŠ SR akceptoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva žiadosť na zriadenie „bubliny“ v Centre gymnastických športov v termíne od 1.4.2021 do 30.4.2021. V Malinove budú platiť počas apríla prísne podmienky pre vstup. 

Centrum gymnastických športov Slovenskej gymnastickej federácie slúži od leta 2020 najmä pre prípravu moderných gymnastiek a športových aerobičiek. Vhodné podmienky na trénovanie majú v Malinove slovenské reprezentantky ako aj kluby so svojimi cvičencami. Slovenská gymnastická federácia robila maximum pre to, aby sa začiatkom tohto roka začala využívať jedna zo štyroch tréningových plôch výhradne na parkour. Pre nepriaznivú pandemickú situáciu je však Centrum gymnastických športov od konca minulého roka zatvorené. Moderné a športové gymnastky a taktiež športové aerobičky niekoľkokrát využili na prípravu Karanténne centrum pre vrcholový šport v Šamoríne, no pre finančnú náročnosť prišla SGF s vlastným riešením. Hodnotí prezident SGF Ján Novák: „Vďaka iniciatíve predsedníčky sekcie modernej gymnastiky Hany Kikovej a skvelému projektu, ktorý vypracovala, môžeme poskytnúť priestory Centra gymnastických športov v Malinove predovšetkým pre moderné gymnastky a športové aerobičky.“


Na odporučenie MŠVVaŠ SR akceptoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva žiadosť na zriadenie „bubliny“ v Centre gymnastických športov v termíne od 1.4.2021 do 30.4.2021. V Malinove budú platiť počas apríla prísne podmienky pre vstup. Všetky osoby sa musia preukázať negatívnym výsledkom antigenového testu na ochorenie Covid-19 a následne absolvujú na mieste povinné pretestovanie PCR testami. Až po obdržaní negatívneho výsledku z testu, môžu opustiť karanténny pavilón a začať s tréningmi. „Centrum gymnastických športov svojou komplexnou vybavenosťou – ubytovanie, stravovanie, karanténny pavilón a predovšetkým výborné tréningové podmienky umožňujú v týchto ťažkých časoch nerušenú a kvalitnú športovú prípravu. Veríme, že po mesiaci, na ktorý bublinu zriaďujeme, bude pandemická situácia už priaznivejšia a umožní plynule pokračovať v tréningovej činnosti nielen v Malinove, ale na celom Slovensku.“ Dodal prezident SGF Ján Novák.