SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Sústredenie športových aerobičiek v Šamoríne

Ani veľkonočné sviatky neodradili naše reprezentantky v  juniorskej a seniorskej kategórii v športovom aerobiku, ktoré s veľkým elánom trénujú v „šamorínskej bubline". Tréningy prebiehajú pod taktovkou doc. PaedDr. Oľgy Kyselovičovej, PhD. a baletnú prípravu má na starosti Uľyana Volková.